JC Balances - VJVP

JC Balances
Vertrouw Je VertrouwensPersoon
JC Balances
Vertrouw Je VertrouwensPersoon
VJVP
Ga naar de inhoud
Ongewenste omgangsvormen komen voor in bijna iedere organisatie. Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat uw organisatie maatregelen neemt om dit soort situaties te voorkomen. Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving.
Vertrouw Je VertrouwensPersoon begeleidt, adviseert en traint, bedrijven, organisaties en instellingen én haar medewerkers bij het terugdringen van ongewenst gedrag.
  • Wij begeleiden en ondersteunen bij het oplossen van conflicten.
  • Wij pakken integriteitsproblemen en -overtredingen aan om daarmee de veiligheid en welzijn van een bedrijfscultuur te optimaliseren.
  • Wij dragen een steentje bij, bij het terugdringen van (langdurig) verzuim en behoud van gemotiveerde medewerkers.
1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd.
Professionaliteit, doortastendheid en integriteit
zijn de kenmerken van onze dienstverlening.
Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenste gedrag. Zij dienen hiervoor een beleid opstellen en dit ook daadwerkelijk uitvoeren.
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers en werkgevers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag en bij integriteitsschendingen.
Het is belangrijk dat een getroffen werknemer of werkgever met zijn of haar problemen terechtkan bij een professionele (externe) vertrouwenspersoon.
In geval van integriteitsovertredingen binnen bedrijven en organisaties is de integere externe vertrouwenspersoon een belangrijke spil voor de werkgever.
Chatelain Re-Design KVK 52447340
Lokhorst 23
2402 PP  Alphen aan den Rijn
06 1887 8965
Terug naar de inhoud